World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Cumhuriyet International Journal of Education: Volume 1, No 1

By Dervişoğlu, Fatih M.

Click here to view

Book Id: WPLBN0002118315
Format Type: PDF eBook :
File Size: 2.6 MB
Reproduction Date: Aug 1 2012 12:00AM

Title: Cumhuriyet International Journal of Education: Volume 1, No 1  
Author: Dervişoğlu, Fatih M.
Volume: Volume 1, No 1
Language: Turkish
Subject: Education, Teaching, Learning
Collections: Periodicals: Journal and Magazine Collection, Cumhuriyet International Journal of Education
Historic
Publication Date:
2012
Publisher: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Citation

APA MLA Chicago

M. Dervişoğluito, D. F. (Ed.). (2012). Cumhuriyet International Journal of Education. Retrieved from http://worldpubliclibrary.net/


Description
Based on experimental research design, the purpose of this study was to investigate the effects of the use of concept maps, as an instructional technique when teaching historical topics in social studies, on elementary school students’ attitudes, achievement, retention of knowledge and concept comprehension skills in the subject. 106 sixth grade students in two classrooms participated in the study. Students were divided into two groups as experiment and control group, which consisted of 54 and 52 students respectively. After ‘The Turks at Silk Road’ Unit was taught to students via concept maps during a period of two months, research data were gathered on the study variables by the use of Social Studies Attitudes Scale, Student Achievement Test, Knowledge Retention Test, student essays and semi-structured interviews. The collected data were analyzed by means of SPSS statistical computer program and descriptive qualitative analysis

Summary
About the Journal [Eng]Cumhuriyet International Journal of Education is journal published at least twice a year. It aims to contribute to scientific enquiry by disseminating information with its unique articles in English and Turkish.Dergi Hakkında [Tr]Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, Güz ve Bahar dönemi olmak üzere yılda en az iki defa yayınlanacak bir dergidir. Eğitim alanında özgün İngilizce ve Türkçe dillerinde yapılan çalışmaları yayınyalayarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Excerpt
Editörden; Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi yayın hayatına elinizdeki ilk sayı ile baĢlamıĢtır. Türkiye’de son yıllarda öğretmen yetiĢtirme alanında kurum ve araĢtırmacı sayısının artması ile üretilen bilgi de artmıĢtır. Bu artıĢ doğrultusunda üretilen bilginin paylaĢılmasında da yeni arayıĢlar ortaya çıkmıĢtır. Dergimiz bu arayıĢlara uluslararası standartlara uygun, indekslerde taranan bir cevap olmak üzere yola çıkmıĢtır. Bilimsel bir dergi olarak Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi’nin amacı öğretmen yetiĢtirme alanında olduğu kadar, çeĢitli disiplinlerin öğretimi ile ilgili kuramsal çalıĢma ve uygulama alanlarında bilgi birikimine katkı sağlamak, kuram ve uygulamacıların ürettiği bilgileri, deneyimleri ve uygulamaları okuyuculara ulaĢtırmaktır. Bu anlamda Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi’nin okuyucuları da lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrencilerden, öğretmen, denetici, yönetici ve akademisyenlere kadar geniĢ bir kitleyi kapsamaktadır. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi yılda 2 kez; Mart ve Eylül aylarında yayımlanacaktır. Dergimiz eğitim ve öğretim alanında bilimsel bilginin niteliğinin geliĢtirilmesi için özellikle genç akademisyen ve araĢtırmacılar için her zaman bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici dönütler vererek, eğitim ve öğretimde araĢtırma ve geliĢtirme kapasitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır. Bilimsel bir dergi olmanın gereği olarak ulusal ve uluslararası veritabanlarında taranmak ve indekslere dahil olmak için gerekli çalıĢmalar ilk sayının yayınlanması ile baĢlanmıĢtır. Bu süreçte dergimize olan katkılarınız bizleri yüreklendirecektir. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi olarak, okuyucu, yazar ve hakemlerimize gelecek sayıda buluĢmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Table of Contents
- Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Akademik Başarı ve Bilgilerinin Kalıcılık Düzeylerine Etkisi, Kaya Yılmaz, Ramazan Çolak - RBC+C Modeline Göre Doğrunun Denklemi Kavramının Soyutlanması Üzerine Bir Çalışma: Özel Bir Durum Çalışması, Dilek Sezgin Memnun, Murat Altun - Öğretmen Adaylarının Türkçeyle İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği, Oğuzhan Sevim, Fatih Veyis, Nilay Kınay - Çocuk Ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi, Fatma Sadık, Mediha Sarı - Şiddete Yönelik Tutum ve Okul Zorbalığı, Mehmet Ünalmış, Rukiye Şahin - Öğretmen Rehber Materyalinde Kavram Yanılgısını Giderme Tekniklerine Yer Verilmesine İlişkin Uzman Görüşleri, Ali Türkdoğan, Tuba Aydoğdu İskenderoğlu, Sultan Değerlier ISSN: 2147-1606

 

Click To View

Additional Books


 • The teacher and the parent; a treatise u... (by )
 • The teacher. Moral influences employed i... (by )
 • Talks with teachers (by )
 • Teaching a district school; a book for y... (by )
 • Principles of education practically appl... (by )
 • Practical methodology (by )
 • What are you doing? Why are you doing it... (by )
 • The teacher's technique (by )
 • Teaching, a science: the teacher an arti... (by )
 • The seven laws of teaching (by )
 • Pedagogía fundamental; tratado elementa... (by )
 • On the province of methods of teaching (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.